Home Uitleg Objecten Afbeeldingen Zoeken Contact

Prinsengracht 160

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Prinsengracht 160
Oud adres: DD527, wijk 42, klein nr. 547, kadaster E331, verponding 2587
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 3de kwart 18de eeuw, 1ste helft 19de eeuw

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4526
Adres: Prinsengracht 160
Adressen: Prinsengracht 160
Inschrijvingsdatum: 08-09-1970
Redengevende omschrijving: Huis met gevel (XVIIIc) onder rechte lijst (XIX A). Gevelsteen (XVIIIc; houten pui en twee stoepen met hekjes XIX A.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Gevelsteen 'Over Nes' met een schip (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen 'Over Nes' met een schip

Laatste wijziging: mei 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]