Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Zoeken

Prinsengracht 237

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google
Prinsengracht 237

Adres: Prinsengracht 237
Nummers: 237 B 1015DT
Oud adres: RR103, wijk 45, klein nr. 380, kadaster D5307, verponding 3455
Stadsdeel: Centrum-West
Wijk: Grachtengordel-West
Buurt: Leliegracht e.o.
Bouwblok: YE22
Gebouwtype: Bestuurs-/openbaar gebouw
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neo-stijlen
Bouwjaar: 1855, 1873
Architect: W. Springer (1873)

(2 afbeeldingen)

Overblijfsel van het Nieuwezijds Huiszittenhuis, verbouwd in ca. 1855, opnieuw in 1873 tot Brandweerkazerne. Zeven ramen-brede lijstgevel met middenrisaliet, halfcirkelvormige ingangen en vensters. In de jaren '70 van de vorige eeuw op voorgevel na vervangen door woningbouwcomplex. Zie: Prinsengracht 235 en Prinsengracht 239.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: (geen)

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Prinsengracht 237
Nieuwezijds Huiszittenhuis. Prent uit Wagenaar

Laatste wijziging: december 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]