Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Zoeken

Prinsengracht 175

De Bonte Os

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google
De Bonte Os (1661)

Huisnaam: De Bonte Os
Adres: Prinsengracht 175
Huisnummers: 175 A 1015DS
Oud adres: SS425, wijk 49, klein nr. 412, kadaster D5420, verponding 5065
Stadsdeel: Centrum-West
Wijk: Grachtengordel-West
Buurt: Langestraat e.o.
Bouwblok: YE14
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1661
Restauratie: gerestaureerd

(3 afbeeldingen)

Trapgevel in Amsterdamse renaissancestijl met toppilaster, gevelsteen Out Schaep, Jong Lam en De Bonte Os, jaartal op middelste gevelsteen. Gewijzigde houten onderpui met deuren op straatniveau.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4275
Redengevende omschrijving: Pand met trapgevel, versierd in de trant met grote boogblokken (1661). Drie gevelstenen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

De Bonte Os (1661)
Middengevel met fraai 17de-eeuws metselwerk.
Gevelsteen de Bonte Os, 1661.

Laatste wijziging: maart 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]