Digitaal grachtenboek, database van de 17de-eeuwse Amsterdamse grachtengordel

Colofon

Het Digitale Grachtenboek is ontwikkeld door Walther Schoonenberg en heeft een lange voorgeschiedenis. De teksten zijn voor een deel gebaseerd op teksten die hij in 1997 schreef voor de website van het Bureau Monumentenzorg (niet meer on-line; zie screenshot). Deze teksten zijn later op Wikipedia geplaatst. De oorspronkelijke teksten uit 1997 zijn voor deze website geactualiseerd en uitgebreid. Indien de teksten een al dan niet verbeterde samenvatting betreffen van door anderen geschreven teksten, wordt daarvan melding gemaakt onder het kopje 'literatuur'.
De database, waarin in 2007 nog diverse inconsistenties bestonden, is sindsdien verbeterd en uitgebreid. In de periode 2011-2016 werd de database gehosted door het museum Het Grachtenhuis (zie screenshot). In deze periode zijn gegevens over Šlle rijks- en gemeentelijke monumenten, zoals monumentnummer en redengevende omschrijving, in de Amsterdamse binnenstad als basisgegevens aan deze database toegevoegd. In 2016 ging het Digitale Grachtenboek weer op eigen benen staan. Alleen deze versie wordt nog verbeterd en uitgebreid.

De afbeeldingen zijn afkomstig van verschillende bronnen, waaronder Walther Schoonenberg, Hans Tulleners, Maarten Brinkgreve, Wim Ruigrok, Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), Bureau Monumentenzorg (BMZ) en het Stadsarchief Amsterdam (SAA). Allťťn de digitale foto's van Walther Schoonenberg (9796 van de in totaal 14548 afbeeldingen, 67.3 % dus) zijn op deze website voor persoonlijk of professioneel gebruik te bestellen.
Het fotomateriaal van BMZ betreft het foto- en diaarchief van het vroegere Bureau Monumentenzorg in het Huis met de Hoofden. Een deel daarvan is door Walther Schoonenberg voor de website van BMZ in de jaren 1997-2000 ingescanned, een ander deel is afkomstig van de Beeldbank van het Stadsarchief dat alle foto's en dia's na 2000 heeft laten inscannen (zie Beeldbank waar ze kosteloos te downloaden zijn). De meeste van deze foto's en dia's zijn gemaakt door Han van Gool.
Door de lange ontstaansgeschiedenis van onze database is niet van alle foto's ons nog de bron bekend. Indien u rechten meent te ontlenen aan een foto: laat het ons a.u.b. weten.

Deze database heeft uitsluitend een educatieve en academische doelstelling en is niet commercieel. Het doel is de monumenten, in het bijzonder ook de monumentale interieurs, te documenteren zodat deze niet verloren gaan en als documentatie voor wetenschappelijke publicaties. Bij interieurfoto's ligt dan ook de nadruk op de spijkervaste onderdelen, niet de inrichting van het grachtenhuis. Onze teksten en afbeeldingen mogen alleen worden overgenomen met schriftelijke toestemming. Dit geldt alleen voor het eigen fotomateriaal. Wij kunnen geen toestemming geven voor gebruik van foto's waarvan de rechten bij derden liggen. Gegevens kunnen zonder toestemming worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties, mits zoals gebruikelijk met bonvermelding.

Updates:
26/3/2018: Zoeken en navigatie afbeeldingen verbeterd.
24/12/2017: Grachtenboek van Caspar Philips toegevoegd.
17/12/2017: Afbeeldingen-folders gereorganiseerd waardoor site efficiŽnter werkt bij grote aantallen afbeeldingen.
10/12/2017: Klikken op bouwblok geeft adressen in database voor dat bouwblok.
7/12/2017: City data toegevoegd: nieuwe adressen, postcodes, stadsdeel, buurt en wijk.
18/11/2017: Objecten met adressen aan meerdere straten (doorgaans hoekpanden) kunnen nu genavigeerd worden.
27/7/2017: Verbetering zoeksysteem: resultaten van de laatste zoekopdracht worden bewaard en blijven beschikbaar.
27/5/2017: Externe links naar database Rijksmonumentenlijst RCE toegevoegd bij objecten.
23/2/2017: Share-buttons toegevoegd.
6/12/2016: Gegevens over oude huisnummers en verponding aan objecten toegevoegd. [Meer lezen]
30/09/2016: Zoekformulier uitgebreid met rijks- en gemeentelijk monument.
26/09/2016: Gegevens uit het monumentenregister opnieuw ingelezen met toevoeging objecten als bruggen, tuinhuizen, straatmeubilair, etc. en gegevens als monumentennummer, inschrijvingsdatum en GIS-coŲrdinaten.
25/09/2016: Google Maps toegevoegd op objectpagina.
13/08/2016: Inleiding over de binnenstad toegevoegd (op basis van oude teksten van 'Amsterdam Monumenten').
15/04/2016: Database geÔnstalleerd door overzetting van alle gegevens en scripts naar dit domein.

Copyright © Walther Schoonenberg e.a., 2007-2018
Het is niet toegestaan onze teksten en afbeeldingen zonder toestemming over te nemen.