Home Teksten Objecten Afbeeldingen Zoeken

Kunstinstallatie in de Oude Kerk duurt vijf maanden

Kunstinstallatie
Kunstinstallatie ontneemt het zicht op het 17de-eeuwse koorhek

Van 21 november 2019 tot 26 april 2020 is het interieur van de Oude Kerk vrijwel geheel aan het zicht onttrokken door de kunstinstallatie Poems for Earthlings van Adrian Villar Rojas in opdracht van de eigenaar van het gebouw, Stichting de Oude Kerk (STOK). Metershoge stapels zandzakken en houten schotten zijn rondom het meubilair zoals de herenbanken en het koorhek geplaatst. Matrassen tegen de vensters maken het interieur zo donker dat ook de hoger gelegen interieuronderdelen nauwelijks nog te zien zijn. De tentoonstelling wordt verlicht met honderden brandende kaarsen, die in kroonluchters op de vloer zijn geplaatst die voor de gelegenheid van de ijzeren hangstangen zijn genomen en op houten stellages zijn geplaatst. Belangrijke ruimtes als de Sint Sebastiaanskapel en de Kerkmeesterskamer zijn niet meer toegankelijk. Het heeft dus voor erfgoedliefhebbers voorlopig geen zin meer de Oude Kerk te bezoeken. Het Kerstconcert is afgelast. Het orgel kan niet meer worden gebruikt omdat de akoestiek weg is (bron).

Uit diverse artikelen in de landelijke dagbladen blijkt dat er in de erfgoedorganisaties maar ook in de Oudekerkgemeente zelf veel boosheid bestaat over deze het hele gebouw opeisende kunstinstallatie (Wie beschermt de fragiele Oude Kerk?, Oude Kerk als monument op sterven na dood). De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is uit protest uit het 'Oude Kerk-overleg' gestapt dat juist was opgericht om dergelijke problemen te voorkomen: "Het steekt de VVAB dat dit alles niet vooraf in het Oude Kerk-overleg is besproken. Daarom concludeert de VVAB dat het overleg geen enkele zin heeft. De VVAB stapt eruit" (bron).
Het is niet de eerste keer dat er kritiek is op de STOK, maar er lijkt nu een grens te zijn overschreden. De critici vinden dat de balans tussen erfgoed en kunst helemaal zoek is en dat de kernwaarden van de Oude Kerk worden aangetast. Ook is men bang dat er onaanvaardbare risico's worden genomen met het monument zelf. Zo is de installatie zodanig zwaar dat men verzakking vreest. In september 2019 werd het Crabeth-raam en het burgemeestersglas in de Mariakapel al met bestuursdwang van de gemeente Amsterdam uitgenomen, vanwege schade door verzakking. Ook is er met zwaar materiaal over de zerkenvloer gereden, niet voor noodzakelijk onderhoud, maar voor het opbouwen van de installatie.

Oude Kerk
Oude Kerk

De Oude Kerk kan op de lijst van bedreigd erfgoed worden gezet. Op 8 januari 2020 wordt het onderwerp behandeld in een commissie van de Amsterdamse gemeenteraad, naar aanleiding van vragen van enkele raadsleden. Hopelijk gaat de gemeente ingrijpen. De Oude Kerk is als rijksmonument zo belangrijk voor onze stad dat dit gebouw geen speelbal mag worden van een kunstelite. Het is ons belangrijkste monument.

(7 december 2019)

[Over deze website]   [Contact opnemen]