Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Elleboogsteeg 10-12

De Walvis / de Grote Walvis

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: De Walvis / de Grote Walvis
Adres: Elleboogsteeg 10-12
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwjaar: 1690

(6 afbeeldingen)

Twee inpandige 17de-eeuwse pakhuizen met tuitgevel achter Zeedijk 35 en 37. Twee gevelstenen, De Walvis en de Grote Walvis, jaartal 1690 (gerestaureerd door de VVAG). De panden werden na de 'ontdekking' in 2010 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Het waren 'vergeten monumenten'. De panden vormen nu onderdeel van Hotel MAI.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 200735
Adres: Elleboogsteeg 10
Adressen: Elleboogsteeg 2 ;Elleboogsteeg 8 ;Elleboogsteeg 10 ;Elleboogsteeg 12
Inschrijvingsdatum: 17-01-2012
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Elleboogsteeg 10-12
Elleboogsteeg 10-12
Elleboogsteeg 10-12 (© Walther Schoonenberg)
Elleboogsteeg 10-12
Elleboogsteeg 8-10 (© Walther Schoonenberg)
Elleboogsteeg 8-10
Originele deuren (© Walther Schoonenberg)
Originele deuren
Gevelsteen De Groote Walvis (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen De Groote Walvis
Gevelsteen De Walvis, 1690 (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen De Walvis, 1690

Laatste wijziging: december 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]