Home Uitleg Objecten Afbeeldingen Zoeken Contact

Keizersgracht 558-560

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Keizersgracht 558-560
Oud adres: 558: CC713, wijk 56, klein nr. 656, kadaster I1740, verponding 3168
560: CC712, wijk 56, klein nr. 657, kadaster I1741, verponding 3169
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Strakke Stijl
Bouwjaar: 4de kwart 17de eeuw, 1ste helft 19de eeuw

(4 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuws woonhuis, tweeling met identieke maar gespiegelde gevel in standaardbreedte maar toch maar met twee vensterassen (brede muurdammen) in de Strakke Stijl. Rechterhuis heeft nog de Dorische deuromlijsting uit de bouwperiode. In de 1ste helft van de 19de eeuw verbouwd: rechte lijst, deur en snijraam.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2651
Adres: Keizersgracht 558-560
Adressen: Keizersgracht 558 3,4,H
Inschrijvingsdatum: 17-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met brede gevel van twee vensterassen (eind XVII/plm 1700) onder rechte lijst (XIX A). Kelderpui met deuromlijsting uit de bouwtijd, deur en snijraamhek XIX A.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 560-558 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 560-558
Keizersgracht 560-558 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 560-558
Keizersgracht 558. Dorische deuromlijsting uit de late 17de eeuw. (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 558. Dorische deuromlijsting uit de late 17de eeuw.
Keizersgracht 560-558. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 560-558. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

Laatste wijziging: september 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]