Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Zoeken

Kerkstraat 192-198

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google
Na restauratie

Adres: Kerkstraat 192-198
Huisnummers: 192 1 1017GT, 194 2 1017GV, 196 2 1017GV, 198 1 1017GV
Oud adres: 192: BB537, wijk 57, klein nr. 344, kadaster I2000, verponding 3985
194: BB536, wijk 57, klein nr. 345, kadaster I2001, verponding 3984
196: BB535, wijk 57, klein nr. 346, kadaster I2002, verponding 3983
198: BB534, wijk 57, klein nr. 347, kadaster I2003, verponding 3982
Stadsdeel: Centrum-Oost
Wijk: Grachtengordel-Zuid
Buurt: Van Loonbuurt
Bouwblok: YF30
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw, 1964
Architect: IJ. Kok (1964)
Eigendom: Stadsherstel 1998
Restauratie: 1964, 1998

(2 afbeeldingen)

Fraai rijtje van vier halsgevels 1ste kwart 18de eeuw, oorspronkelijk huurhuizen van het Deutzenhof. In 1964 herbouwd door architect IJ. Kok met hergebruik van drie topgevels van elders op nrs. 192, 194 en 198. Let op dat de herplaatste halsgevels ook onderdelen bevatten uit het 4de kwart 17de eeuw (klauwstukken met bloemen- en fruitmotief, segmentvormig fronton).

  • Martin Pruijs. 'Een eindeloos verlangen naar het oude.' In: Vincent van Rossem (red.). Amsterdam maakt Geschiedenis. Amsterdam, 2004: p. 79-103
  • Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016: p. 65, 71

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2911/2913/2914/2915
Redengevende omschrijving: 192: In oude stijl nieuw opgetrokken pand vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals (4e kwart 17e eeuw). 194: In oude stijl nieuw opgetrokken pand vanwege de (incomplete) zandstenen onderdelen van de gevelhals (1e helft 18e eeuw). 196: In oude stijl nieuw opgetrokken pand vanwege de (incomplete) zandstenen onderdelen van de gevelhals (1e helft 18e eeuw). 198: In oude stijl nieuw opgetrokken pand vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals (3e/4e kwart 17e eeuw).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Na restauratie
Vr restauratie

Laatste wijziging: juli 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]