Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Amstel 63

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Amstel 63
Oud adres: W766, wijk 14, klein nr. 174, kadaster H3908, verponding 4686
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 167
Adres: Amstel 63
Adressen: Amstel 63 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte triglyfenlijst met rozetten (XVIIId). Hardstenen pui en vier stoeppalen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Amstel 55 e.v. Een ensemble van huizen van doorlopend dwarsdak (© Walther Schoonenberg)
Amstel 55 e.v. Een ensemble van huizen van doorlopend dwarsdak

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]