Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Amstel 65

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Amstel 65
Oud adres: W765, wijk 14, klein nr. 175, kadaster H3907, verponding 4685
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 168
Adres: Amstel 65
Adressen: Amstel 65
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Huis (XVIIIa), onderdeel van oud huizenblok met doorlopend dwars dak. Gevel onder rechte lijst (verbouwd XIX A). Deur en snijraam met lantaren (XIX A)

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Amstel 55 e.v. Een ensemble van huizen van doorlopend dwarsdak (© Walther Schoonenberg)
Amstel 55 e.v. Een ensemble van huizen van doorlopend dwarsdak

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]