Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Amstel 58

Franse Schouwburg / Kleine Komedie

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Franse Schouwburg / Kleine Komedie
Adres: Amstel 58
Oud adres: Y30, wijk 28, klein nr. 121, kadaster I428, verponding 4595
Gebouwtype: Cultuur
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 1788
Architect: Abraham van der Hart

Voormalige Franse Komedie of Schouwburg heeft een vijfraams-brede gevel die aan een grachtenhuis doet denken met omlijste empirevensters op de verdiepingen en wordt afgesloten met een klossenlijst, daarop een dwarskap met een dakkapel. Alleen de vijf rondbogige ingangen op straatniveau suggereren een andere bestemming dan een woonfunctie. De ontwerper was stadsarchitect Abraham van der Hart.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 196
Adres: Amstel 58
Adressen: Amstel 58
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Voormalige Franse Schouwburg (gebouw 1788 door Abraham van der Hart). Voorgevel met rondbogige ingangen, omlijste empirevensters op de verdiepingen,een klossenlijst en een dakkapel in het dwarse dak op het voorste deel van het gebouw.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Amstel 58. Franse Schouwburg / Kleine Komedie (© Walther Schoonenberg)
Amstel 58. Franse Schouwburg / Kleine Komedie

Laatste wijziging: mei 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]