Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Driehoekstraat 20

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Driehoekstraat 20
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1750, 1939/47

(4 afbeeldingen)

In de periode 1939-1947 is door Publieke Werken een aantal geveltoppen herplaatst in de Driehoekstraat, op oude panden met een versoberde rollagentop. Dit huis heeft een klokgeveltop uit 1750, afkomstig van de Geldersekade 34-36, gesloopt vanwege de houtroof in 1944. Merk op dat de top net iets te klein is.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • E.P. Messer, 'Verdwenen huizen in oorlogstijd', Jaarboek Amstelodamum 42 (1948), p. 146-166
  • Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016: p. 44-46

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 915
Adres: Driehoekstraat 20
Adressen: Driehoekstraat 20 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Huis uit de 2e helft van de 19e eeuw, vanwege de zandstenen onderdelen van de klokvormige topgevel (2e kwart 18e eeuw).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Driehoekstraat 22, 20 en 18 (© Walther Schoonenberg)
Driehoekstraat 22, 20 en 18
Herplaatste geveltop Driehoekstraat 20 (© Walther Schoonenberg)
Herplaatste geveltop Driehoekstraat 20
Driehoekstraat in 1937
Driehoekstraat in 1937
Opmetingstekening van Geldersekade 34-36 door Publieke Werken
Opmetingstekening van Geldersekade 34-36 door Publieke Werken

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]