Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Leidsegracht 82

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Google Maps

Adres: Leidsegracht 82
Oud adres: HH41, wijk 34, klein nr. 40, kadaster E2841, verponding 6574
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Tuitgevel

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3383
Adres: Leidsegracht 82A
Adressen: Leidsegracht 82 B D F H L N
Inschrijvingsdatum: 07-07-1970
Redengevende omschrijving: Pak- of werkhuis met goed bewaarde puntgevel (XVIII) waarin stenen deuromlijsting en oude twee- en drielichten met kleine roedenverdeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]