Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Zoeken

Eerste Weteringplantsoen 10

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google

Adres: Eerste Weteringplantsoen 10
Huisnummers: 10 H 1017SK
Stadsdeel: Centrum-Oost
Wijk: De Weteringschans
Buurt: Den Texbuurt
Bouwblok: YK20
Gebouwtype: Woonhuis
Bouwjaar: 1883
Architect: J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk

N.B. Een beschrijving ontbreekt omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 209004
Inschrijving: 2006-02-14

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

N.B. Er bevinden zich van dit object nog geen afbeeldingen in onze database.

Laatste wijziging: maart 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]