Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 660

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Keizersgracht 660
Vijzelstraat 81
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Amsterdamse School
Bouwjaar: 1926
Architect: C. Kruyswijk

(6 afbeeldingen)

Opvallend hoekgebouw met Amsterdamse School-kenmerken als afgeronde erkers op de hoeken en ladderramen, oorspronkelijk bekroond door een gekartelde daklijst (versoberd). Decoratief beeldhouwwerk van twee gestileerde slangen om een vijzel (mogelijk een werk van Theo van Rijn).

Opvallend hoekgebouw ontworpen door architect voor apotheker Warmolts met Amsterdamse School-kenmerken als afgeronde erkers op de hoeken en ladderramen. Oorspronkelijk werd de gevel bekroond door een gekartelde daklijst, maar die is helaas bij een recente renovatie vervangen door een sobere daklijst. Een decoratief beeldhouwwerk op de hoek, bijna op ooghoogte, twee gestileerde slangen om een vijzel, verwijst naar de oorspronkelijke functie (mogelijk een werk van Theo van Rijn). In de gevel in de Vijzelstraat is een oude jaartalsteen 1670 opgenomen, afkomstig van het oorspronkelijke hoekpand.

MIP-nummer: 12508
Functie: Winkel-woonhuis (?)
Architect: Kruyswijk, C. (Kruiswijk)
Jaartal: 1926-1928
Bouwstijl: Amsterdamse School

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 201049
Adres: Keizersgracht 660
Adressen: Keizersgracht 660 A B C;Vijzelstraat 81
Inschrijvingsdatum: 16-03-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Vijzelstraat 81 / Keizersgracht 660 (© Walther Schoonenberg)
Vijzelstraat 81 / Keizersgracht 660
Erker op de hoek (© Walther Schoonenberg)
Erker op de hoek
Jaartalsteen van het gesloopte hoekpand (© Walther Schoonenberg)
Jaartalsteen van het gesloopte hoekpand
Keizersgracht 660. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 660. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 662 en 660. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 662 en 660. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
De gekartelde daklijst is nog aanwezig op deze foto uit 1950.
De gekartelde daklijst is nog aanwezig op deze foto uit 1950.

Laatste wijziging: november 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]