Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Zoeken

Sint Olofssteeg 8

Het Jopenvat

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google

Huisnaam: Het Jopenvat
Adres: Sint Olofssteeg 8
Huisnummers: 8 B 1012AK
Stadsdeel: Centrum-West
Wijk: Burgwallen-Oude Zijde
Buurt: Kop Zeedijk
Bouwblok: CH18
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1659
Eigendom: Vereniging Hendrick de Keyser 1924
Restauratie: 1929, 1946, 1994/95 (na brand)

Hoekhuis (klein, ondiep en hoog: insteek en twee verdiepingen), oorspronkelijk 17de-eeuwse hals, sinds 18de-eeuwse sobere klok, gevelsteen met vat, hoge houten onderpui (oorspronkelijk met twee deuren, huis met bovenwoning, rechterdeur dichtgezet), kelderingang in zijgevel, wordt ook wel "Huis aan de drie Stegen" genoemd, bouwjaar is bekend omdat in zijgevel zich ankers vormgegeven in het jaartal 1659 bevinden.

R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Amsterdam. Zwolle, 1995: p. 165-166

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5493
Redengevende omschrijving: Op bolle puibalk overgebouwde gevel (midden XVII) onder eenvoudige klokvormige top (XVIII). Geprofileerde lijsten boven de verdieping-vensters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

N.B. Er bevinden zich van dit object nog geen afbeeldingen in onze database.

Laatste wijziging: maart 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]