Home Uitleg Objecten Afbeeldingen Zoeken Contact

Van Houtenpanden

De Van Houtenlijst

Uit een inventarisatie is gebleken dat de methode van bouwinspecteur Eelke van Houten om oude geveltoppen te herplaatsen op nieuwbouw bijzonder succesvol was in de vooroorlogse jaren, een belangrijke periode voor herplaatste geveltoppen. Van Houten hield een lijst bij met door hem verworven of hem bekende oude geveltoppen, waarop hij aangaf, voor zover bekend waar de geveltoppen van afkomstig waren en op welke panden ze waren herplaatst. Aan de hand van deze lijst komen we tot de volgende Van Houtenpanden, in de volgorde van en genummerd door van Van Houten. Het adres is de nieuwe verblijfplaats bewerkstelligd door Van Houten (let op: dit is meestal, maar niet altijd de huidige verblijfplaats).

 • Spuistraat 289 (1928). Top #0, afkomstig van Rozengracht 150 (gesloopt 1926 voor de R.K. Kerk De Zaaier): 18de-eeuwse klokgevel. Opdrachtgever: Dorrius.
Gevel was te breed: afdekking met 5,47 m. Ziet er helemaal niet uit als een ‘Van Houtenpand’ (in de BMA-definitie): restauratieve benadering. Van Houten: “op oordeelkundige wijze verbouwd in den ouden trant”. Architect: Valk en Pastoor Van Ruth. Door Van Houten achteraf als nummer 0 toegevoegd, kennelijk omdat hij dit vroege voorbeeld was vergeten. Eerste Van Houtenmonument? Van Houten: “Dorrius stelde er prijs op dat oorspronkelijke karakter werd behouden. (...) Bij particuliere personen is de eerbied voor de schoonheid levendig”. Het resultaat is “te danken aan goede samenwerking”.
 • Lindengracht 276 (1937). Top #1, afkomstig van Kalverstraat 118 (gesloopt 1931, aangekocht voor f. 100,-): 18de-eeuwse verhoogde lijstgevel. Architect: Scheelbeek.
 • Anjeliersstraat 23 (1936). Top #2, afkomstig van Kalverstraat 116 (gesloopt 1931, aangekocht voor f. 100,-): 18de-eeuwse halsgevel met kuifje. Restauratieve benadering. Van Houten was hier tevreden over: “Het uiterlijk is zooveel mogelijk met het oude stadskarakter in overeenstemming gebracht.” Opgetrokken in dunne rode handvormsteen en met gesneden voegen. Op vlucht gebouwd (gelijk aan het buurhuis). Ook: “De verdeling van de kozijnen en dammen in overeenkomstig de breedtematen van de hals gemaakt.” Ook aan de ramen is gedacht: “De ruiten zijn gelijkvormig, ongeveer 3:4.”Architecten: Leeuwenberg/v. Opstal/Van Houten (!). Dit Van Houtenpand wordt “één der eerste verplaatsingen” genoemd in Van Houten 1942.
 • Nieuwebrugsteeg 11 (1932). Top #3, afkomstig van Waterlooplein 13 (gesloopt 1928): laat-17de-eeuwse halsgevel met segmentvormig fronton. Van Houten: “De eigenaar stelde er prijs op dat zijn huis met deze hals werd bekroond, die hier de gewenschte breedte had en waaraan de Schoonheidscommissie onverwijld hare goedkeuring hechtte. Het oude stadsbeeld heeft hierdoor in deze omgeving niet onbelangrijk gewonnen.
 • Recht Boomssloot 59 (onbekend). Top #4, afkomstig van Lauriergracht 33 (gesloopt onbekend): vroeg-18de-eeuwse halsgevel met doorboord bloemmotief. Restauratieve benadering.
 • Prinsengracht 52 (1931). Top #5, mogelijk afkomstig van de Groenburgwal: 18de-eeuwse halsgevel. Restauratieve benadering.
 • Keizersstraat 17 (1933). De nieuwbouw uit 1924 op de Herenstraat 2 was “modern” en “zonder enige waarde” (Van Houten). De top kon worden gered en herplaatst in de Keizersstraat waar een onbewoonbaar verklaard pand werd herbouwd. Top #8, afkomstig van de Herenstraat 2 hoek Herengracht (gesloopt 1924): fraaie 18de-eeuwse halsgevel De Meyboom met jaartal 1734 in fronton. Architect: Scheelbeek. 
Keizersstraat 17 is opnieuw gesloopt in de jaren zeventig. In 1995 is de halsgeveltop voor de 2de maal herplaatst, nu aan de Zeedijk 102.
 • Lindengracht 336-338 (1934). Top #11, afkomstig van Spuistraat 276 (gesloopt 1934): 18de-eeuwse brede klokgevel. Dit ziet er al meer uit als een ‘Van Houtenpand’.
 • Rozengracht 183-193 (1935/36). Naast Rozenhofje breed pand veranderd in drie gevels met herplaatste toppen, Rozengracht 183-193, elk met twee ingangen voor beneden- en bovenwoningen, 183-185, 187-189 en 191-193. Linkerpand: Top #58, afkomstig van Boomstraat 14-16 (1934): vroeg-18de-eeuwse halsgevel met doorboord bloemmotief. 
Middelste pand: Top #12, afkomstig van Singel 329-347 (gesloopt in 1925 voor Gerzon): 18de-eeuwse klokgevel.
 • Rozenstraat 35-43 (1934). Vijf gevels voor één woningbouwcomplex. Het project wordt genoemd in Van Houten 1942, waar het wordt vergeleken met Lindenstraat 52-60, “herbouwd zonder kunst” en horizontale in plaats van verticale indeling. In complex in de Rozenstraat is één gebouw waar vijf gevels voor geplaatst zijn: een vroeg voorbeeld van parcellering. 
Nummer 35-37 (was 25-27): Toppen #45 en #46, afkomstig van Konijnenstraat 10 en 14 (gesloopt in 1933): twee 18de-eeuwse klokgevels met kuif.
 Nummer 39: Top #56, afkomstig van Laurierstraat 50 (gesloopt in 1934): 18de-eeuwse halsgevel met gedeelde klauwstukken. Nummer 41: Ongenummerd. Herbouw in 1934 met hergebruik van geveltop van hetzelfde pand.
Nummer 43: Top #14, afkomstig van Kattengat 7 (gesloopt in 1934): 18de-eeuwse halsgevel met gedeelde klauwstukken. Architect: Scheelbeek.
 • Willemsstraat 81 (1934). Top #15, afkomstig van Zandstraat 6-8: 18de-eeuwse klokgevel. Tevens gevelsteentje aangebracht.
 • Lauriergracht 62 / Eerste Laurierdwarsstraat 52 (1933). Top #16, afkomstig van Lauriergracht 65 (gesloopt 1929): 18de-eeuwse klokgevel met kuif. Goed herkenbaar Van Houtenpand. Huisvestingsblokje. Minder restauratief, meer eigentijds. Dit Van Houtenpand wordt “één der eerste verplaatsingen” genoemd in Van Houten 1942.
 • Laurierstraat 248 (1934). Top #17, afkomstig van NZ Voorburgwal 17, gesloopt voor Wyers: brede 18de-eeuwse klokgevel. Pand in de Laurierstraat was oorspronkelijk een 17de-eeuws pakhuis (inwendig nog te zien?). Architect: A. van der Vlugt.
 • Warmoesstraat 63 (1934). Top #18, afkomstig van Leidsekruisstraat 27 (1931): 18de-eeuwse halsgevel. De nieuw gemetselde gevel waarop deze top is geplaatst, doet door de ontlastingsbogen met witte blokjes nogal neo-renaissance aan. Ontworpen door een bouwkundige. Zeer merkwaardig Van Houtenpand dat niet of nauwelijks oogt als een Van Houtenpand door het 19de-eeuwse karakter. Van Houten was er niet tevreden over: “17de-eeuwse gevel stemt niet overeen met 18de-eeuwse hals: had eenvoudiger moeten zijn.”
 • Rozenstraat 72 (1934/35). Het oorspronkelijke Rozenstraat 72 was onbewoonbaar verklaard maar was volgens Van Houten geenszins bouwvallig. Het is gesloopt. Top #19, afkomstig van Buiten Oranjestraat 15 (gesloopt in 1932): 18de-eeuwse halsgevel. Opdrachtgever: J. Schievinck. Architect: Henri Gino. Aannemer: H.H. Bodt. Opgemetseld in dunne handvormsteen, op vlucht. 
Gesloopt in 2009 ondanks het feit dat het een Rijksmonument was. Top is voor de 2de maal gebruikt op nieuwbouw ter plaatse: een hedendaags Van Houtenmonument.
 • Spuistraat 295 (1933). Top #20, afkomstig van Oude Looiersstraat 2: 18de-eeuwse klokgevel met kuif.
 • Rozenstraat 252-254 (1933/34). Top #21, afkomstig van OZ Achterburgwal 16 (gesloopt in 1931): 18de-eeuwse klokgevel. Herplaatst op Rozenstraat 254 (links).
Top #40, afkomstig van zelfde locatie, gesloopt in 1933. Herplaatst op Rozenstraat 252 (rechts).
 • Eerste Goudsbloemdwarsstraat 13-15 (1933). Top #22, afkomstig van Wijdesteeg 13 (gesloopt in 1932): sobere 18de-eeuwse klokgevel. Deze is geplaatst op de rechtergevel. De linkergevel, nummer 13, heeft de oorspronkelijke klokgeveltop van het oorspronkelijke pand rechts, nummer 15. Restauratieve benadering met dunne handvormsteen. Tweeling met winkelpuien.
 • Eerste Laurierdwarsstraat 50 (1933). Top #23, afkomstig van Wijdesteeg 17 (gesloopt in 1932) sobere 18de-eeuwse klokgevel. Deze bleek precies te passen, volgens Van Houten zelfs beter dan in de Wijdesteeg het geval was. In 2001 door Stadsherstel gerestaureerd, waarbij het gat er rechterzijde, nummer 48, is gevuld met een hedendaags Van Houtenpand, met hergebruik van een oude geveltop.
 • Keizersgracht 84 (1933). Top #26, afkomstig van Zeedijk 9 (1933): zeer rijke 18de-eeuwse halsgevel. Restauratieve benadering met dunne handvormsteen.
 • Eerste Laurierdwarsstraat 35-37 (1933). Top #28, afkomstig van Lauriergracht 58-60 (gesloopt in 1933): sober 18de-eeuws klokgeveltje, geplaatst op de voorgevel aan de Lauriergracht terwijl de ingangen van het woningbouwcomplex aan de zijgevel in de Eerste Laurierdwarsstraat zijn. De top is veel te smal voor de voorgevel. Daarom is door parcellering de suggestie gewekt van twee gevels.
 • Spuistraat 294 (1940). Ondanks bemoeienis van de Commissie voor het Stadsschoon lukte het niet twee fraaie panden in de Goudsbloemstraat te redden. Er werd bereikt dat de fragmenten werden opgeslagen. Top #31A, afkomstig van Goudsbloemstraat 72 (gesloopt in 1933): 17de-eeuwse trapgevel waarvan de afdekplaten van de trappen bewaard zijn. Zeer restauratieve benadering, ziet er helemaal niet uit als een Van Houtenpand. Van Houten meldt dat deze fragmenten “niet zijn herplaatst”, maar in 1940 gebeurt dit alsnog: één van de laatste Van Houtenpanden.
 • Geldersekade 7 (1935). Top #31B, afkomstig van Goudsbloemstraat 70 (gesloopt in 1933): 17de-eeuwse klokgevel. Architect: Houthakker. Er werd ook een jaartallint anno 1686 herplaatst.
 • Laurierstraat 8 (1946). Top #32, afkomstig van zelfde locatie, gesloopt in 1933: 18de-eeuwse klokgevel. Eén van de laatste Van Houtenpanden.
 • Reguliersgracht 16 (1932). Top #34, afkomstig van Zandstraat 38 (gesloopt in 1932): 18de-eeuwse halsgevel met gedeelde klauwstukken (2de kwart 18de eeuw). Architect: Scheelbeek. Ook al is dit pand aan een voorname gracht waarvan de meeste panden hoge stoepen hebben, hier is een ingang op de begane grond gemaakt met een garagedeuren, waarover Van Houten zegt: “in moderne behoefte voldoen en toch het stadsgezicht sparen.”
 • Laurierstraat 27-29 (1934). Top #36, afkomstig van Laurierstraat 27-29 (gesloopt in 1933/34): twee 18de-eeuwse klokgevels. Architect: Scheelbeek. Ook al lijkt hier sprake van twee panden, in werkelijkheid is het één gebouw.
 • Huidenstraat 32 (1929). Top #37, afkomstig van Elandsgracht 106: 18de-eeuwse klokgevel. Van Houten: “Nieuw huizenblok (op de Elandsgracht) naar de geest van de tijd (...) zonder kunst.” Architect: Scheelbeek. Maar dezelfde architect ging ook aan de gang in de Huidenstraat waar de top van de Elandsgracht op pastte. “Met de eigenaar was het pleit spoedig gewonnen.” Eén van de eerste Van Houtenpanden.
 • Laurierstraat 208-210 (1934). Top #38, afkomstig van zelfde locatie, gesloopt in 1933: twee 18de-eeuwse klokgeveltoppen.
 • Laurierstraat 53 hoek Eerste Laurierdwarsstraat (1934). Top #42, afkomstig van zelfde locatie, gesloopt in 1933: 18de-eeuwse klokgevel. Hedendaagse woningbouw naar de eisen van de Woningwet ter vervanging van het oorspronkelijke hoekpand.
 • Bloemstraat 63 (1936). Top #47, afkomstig van Rozenstraat 154 (gesloopt in 1933): sobere 18de-eeuwse klokgevel.
 • Lauriergracht 168 (1934). Top #48, afkomstig van Lauriergracht 54 (gesloopt in 1934): 18de-eeuwse klokgevel.
 • Laurierstraat 78 / Eerste Laurierdwarsstraat 18 (1935). Top #50, misschien afkomstig van het Begijnhof. Top beschikbaar na een sloop in 1906/07: 18de-eeuwse klokgevel met kuif. Gesloopt in 1975.
 • Rozenstraat 222 (1936). Top #51, afkomstig uit het bezit van het KOG, herkomst onbekend: halsgeveltop met gedeelde klauwstukken. Tevens fragment #90: zandstenen omlijstingen. Architect: Jan de Meyer.
 • Oudeschans 222 ? Of 52? Top #52, afkomstig uit het bezit van het KOG na een sloop van 1947. Zou op nummer 52 worden geplaatst, maar terrein is in 1951 nog onbebouwd.
 • Recht Boomssloot 97 (1934). Top #53, afkomstig uit het bezit van het KOG na een sloop van 1933/34: vroeg-18de-eeuwse halsgevel met doorboord bloemmotief. Architect: Van der Vlugt. Van Houten: “Men was al tot de 2de verdieping gevorderd, toen tot het aanbrengen van deze top besloten werd. De kozijnverdeling klopt niet met de top; de middendammen hadden breder moeten zijn.” (Foto is gemaakt door Van Houten zelf.)
 • Palmgracht 12-16 (1936). Eén complex van etagewoningen, Palmgracht 12-16, bestaande uit drie topgevels en erkers.
Op nummer 16: Top #54, misschien afkomstig van St. Jorisstraat, gesloopt in 1936: 18de-eeuwse halsgevel met gedeelde klauwstukken.
Op nummer 14: Top #92, afkomstig van Smaksteeg 3 (gesloopt in 1936): klokgevel.
Op nummer 12: Top #116, afkomstig van Palmgracht 29 (gesloopt in 1936).
 • Leidsegracht 57 (1937). Top #55, afkomstig van Amstelstraat 12 (gesloopt in 1937): 17de-eeuwse klokgevel. Zeer herkenbaar als Van Houtenpand.
 • Keizersgracht 464 hoek Leidsegracht (1936). Top #59, afkomstig van Reguliersbreestraat 30 (gesloopt in 1931). “Een architect-Heemschutter nam hem in bewaring.” Een fraai hoekpand op een gevoelig stadsgezicht, een beschermd monument, werd op de Keizersgracht gesloopt (zie foto). De nieuwbouw, zeer herkenbaar als Van Houtenpand, werd niet door iedereen als een verbetering gezien. Tijdgenoten merken op: “Het is geen copie van het oude, maar wel is bij het ontwerpen ervan uitgegaan van de oude principes”. Van Houten: “Behalve de inrichting werd ook het uiterlijke uitnemend verzorgd. (...) Aan de eischen van het karakteristieke stadsschoon is voldaan”.
 • Prinsengracht 272 (1937). Top #62, afkomstig van het Kleine Gartmanplantsoen (gesloopt voor City-theater in 1935): 18de-eeuwse klokgevel. Zie ook Prinsengracht 274 (top #72).
 • Warmoesstraat 165 / Sint Jacobsstraat 3-5(1938). Top #66, afkomstig van Herenstraat 9: halsgevel. Nummer 163 hoort er ook bij: topgevel is ter plaatse hergebruikt. Warmoesstraat 163-165 oogt zeer als Van Houtenmonument.
 • Recht Boomssloot 39 (1939). Top #68, afkomstig van Keizersgracht 314 hoek Berenstraat (gesloopt in 1935): 17de-eeuwse klokgevel met siervazen. Opgetrokken in dunne handvormsteen. Architect: A.A. Kok. “Voldoet aan de gestelde eischen van het stadssschoon”. Het buurband op nummer 41 is vrijwel gelijktijdig herbouwd met gebruik van de eigen onvolledige geveltop, aangevuld met delen van elders (plaats onbekend). Architect of aannemer: Roobol.
 • Prinsengracht 274 hoek Elandsstraat (1936). Top #72, afkomstig van Elandsstraat 71 (gesloopt in 1927): 18de-eeuwse klokgevel. Architect: A.A. Kok. Zie ook Prinsengracht 272 (top #62). Deze twee projecten naast elkaar zijn niet gecombineerd.
 • Haarlemmerdijk 115 (1937). Top #80, afkomstig van Warmoesstraat 156 (gesloopt in 1935): 18de-eeuwse klokgevel. Karakter zeer aangetast door verknoeiing van de ramen en de onderpui.
 • Kerkstraat 119 (1938). Top #86, afkomstig van Berenstraat 10 (gesloopt in 1935).
 • Kerkstraat 52 (1938). Top #87, afkomstig van Berenstraat 12 (gesloopt in 1935): klokgevel. Twee toppen op één breed pand, Kerkstraat 50-52: één gebouw met één gevel met twee toppen. De toppen waren te klein voor deze breedte en zijn passend gemaakt met een trapje. Architect: Roobol.
 • Prinsengracht 500 (1935/36). Top #91, afkomstig van Reguliersgracht 23 (gesloopt in 1935).
 • Herengracht 343 (1941). Top #94, afkomstig van Weesperstraat 72 (gesloopt in 1936): klokgevel.
 • Kattengat 8 (1942/43). Top #99, afkomstig van Rozenstraat 108 (gesloopt in 1937): 18de-eeuwse klokgevel. Architect: A.A. Kok. Zeer restauratieve benadering: op bijna geen enkele manier te herkennen als een ‘Van Houtenpand’. Betreft het hier restauratie of nieuwbouw? Merk wel de spouwroosters in de zijgevel op!
 • Recht Boomssloot 35 (1947). Top #103, afkomstig van Slijkstraat 12: 18de-eeuwse klokgevel. Eén van de laatste Van Houtenpanden. Flatgebouwtje aan de gracht met een begane grond, vier verdiepingen en een zolder.
 • Anjeliersstraat ? (1943). Top #107, afkomstig van Bloemgracht 70: 18de-eeuwse halsgevel met gedeelde klauwstukken. Exacte plaats onbekend, omdat dit Van Houtenpand is gesloopt.
 • Rokin 98 (1928). Top #127, herkomst onbekend: 18de-eeuwse halsgevel. Architect: Houthakker. Waarschijnlijk geplaatst op een bestaand pand, dus hier is alleen sprake van de vervanging van een rechte kroonlijst door een halsgeveltop: een terugrestauratie naar een oudere toestand. Eén van de eerste Van Houtenpanden. Mogelijk achteraf toegevoegd omdat hij deze in zijn opsomming was vergeten (vergelijk #0).
 • Bloemstraat 103 (1935). Ongenummerd. Herbouw in 1935. Gesloopt.
 • Egelantiersgracht 191-193-195 / 3e Leliedwarsstraat 1 (1932/33). Ongenummerd. Herbouw in 1932/33 met hergebruik van twee geveltoppen. Bouwkundige: J.L. van Houwelingen jr. Architect: Scheerboom. Woningbouwcomplex. Nieuwbouw met acht bovenwoningen lijkt totaal niet op oorspronkelijke panden. Veel groter en hoger. In plan zaten twee topgevels. Daarna kwam men op het “lumineuze idee” om de oude toppen te herplaatsen. Eén van de twee toppen is in zijstraat terecht gekomen.
 • Laurierstraat 62 (1934). Ongenummerd. Herbouw in 1933 met hergebruik van geveltop.
 • Rozenstraat 14-20 hoek 1ste Laurierdwarsstraat 2 (1935). Ongenummerd. Herbouw in 1935. Gesloopt.
 • Rozenstraat 147-151 (1934). Ongenummerd. Herbouw in 1934. Deze drie topgevels bevatten geen hergebruikte toppen, maar nieuw gemaakte tuitgevels. Verder wel herkenbaar als Van Houtenpanden. Misschien was het de bedoeling dat de toppen zouden worden hergebruikt, maar is dat niet doorgegaan. Van Houten schijnt er wel betrokken bij te zijn geweest, dus dit is een voorbeeld van Van Houtenpanden zonder hergebruikte gevelfragmenten, in feite gewoon jaren dertig-nieuwbouw in een historiserende trant.
 • Runstraat 14-20 (1934). Ongenummerd. Runstraat 14 (gesloopt 1934): 18de-eeuwse halsgevel. Architect: A. van der Vlugt. De top is ter plaatse teruggekomen op de middelste van de drie gevels, nummer 16-18, die tezamen één complex vormen (14, 16-18 en 20). Dunne handvormsteen, op vlucht. Het middelste pand was iets te breed waardoor de hals “iets gerekt” moest worden. Van Houten vindt het jammer dat de buitenste percelen geen top meer hebben. En: “Een aanwijzing die het bouwjaar vermeld, wordt nog gemist.”

In deze Van Houten-lijst is de volgorde, die tot uitdrukking komt in de nummering, chronologisch naar verwerving van het fragment door Van Houten (meestal het jaartal van de sloop van het adres waar het fragment van afkomstig was). In bovenstaande lijst is deze volgorde aangehouden. In de Van Houten-lijst geldt als hoofdadres het adres waarvan het fragment afkomstig is. Hier is echter als hoofdadres het adres genomen waar het fragment terecht is gekomen, omdat dat voor ons doel interessanter is: dat betreft de bestaande Van Houtenmonumenten. Om de huidige locatie van de Van Houtenmonumenten te achterhalen hebben we als het ware de Van Houten-lijst geïnverteerd.
Fragment #0 is met de hand onderaan de eerste bladzijde geschreven, onder fragment #18.
De laatste acht fragmenten zijn niet genummerd en staan achterin het eerste schriftje, tussen de fragmenten #71 en #72.
Alleen de informatie van de Van Houtenlijst is overgenomen voor zover het om geveltoppen gaat en de fragmenten daadwerkelijk zijn hergebruikt. Geveltoppen die niet daadwerkelijk door Van Houten zijn herplaatst zijn doorgaans in 1947 verloren gegaan (Van Houten: “opgeruimd 1947”). Andere bouwfragmenten zoals deuren, poortjes, etc. zijn door ons overgeslagen, omdat ze niet betrekking hebben op de Van Houtenmonumenten waarin wij zijn geïnteresseerd. Eén object betreft een gehele gevel, namelijk het Moortje (Herengracht 126), #115. Dit object ligt nog steeds opgeslagen op de Monumentenwerf.

Inventarisatie van BMA

Uit een inventarisatie door BMA blijkt dat er méér 'Van Houtenpanden' zijn, dat wil zeggen panden die bepaalde kenmerken hebben typerend voor het bouwen in de jaren dertig en waarop een hergebruikte geveltop prijkt. Kennelijk werd de benadering door Van Houten door anderen nagevolgd.

Advies: Monumentwaardig
Achtergracht 9-11 (RM)
Amstel 87 (RM), niet Van Houten
Anjeliersstraat 23 (RM)
Bethaniënstraat 9 (RM)
Binnen Oranjestraat 11-13 (RM) (Orde 2), vormen eenheid
Binnen Wieringerstraat 23 (RM)
Binnenkant 32 (RM)
Bloemgracht 124 (Orde 2)
Bloemstraat 19 (RM)
Bloemstraat 63 (Orde 2)
Brouwersgracht 44 (RM)
Brouwersgracht 145 (Orde 2)
Driehoekstraat 14 (Orde 2), Complex van Wees
Driehoekstraat 16-18 (RM), Complex van Wees
Driehoekstraat 20-22 (RM), Complex van Wees
Driehoekstraat 24-26 (Orde 2), Complex van Wees
Eerste Laurierdwarsstraat 35-37 (Orde 2)
Eerste Rozendwarsstraat 13 (RM)
Herengracht 165 (RM)
Herengracht 244 (RM), niet Van Houten
Herengracht 285 (RM)
Herengracht 309-311 (RM)
Huidenstraat 9 (RM)
Huidenstraat 17 (RM)
Kalverstraat 136 (RM)
Keizersgracht 84 (RM)
Keizersgracht 105 (RM), niet Van Houten
Keizersgracht 107 (RM), niet Van Houten
Keizersgracht 767 (RM), niet Van Houten
Kerkstraat 76 (RM)
Kerkstraat 192-194-196-198 (RM)
Kerkstraat 367 (RM)
Kloveniersburgwal 51 (RM)
Kolksteeg 12 (RM)
Korte Prinsengracht 91-93 (Orde 2), niet Van Houten
Lauriergracht 62 (RM)
Laurierstraat 46 (RM)
Leidse Kruisstraat 2 (RM)
Leidsegracht 57 (RM)
Lindengracht 86 (RM)
Lindenstraat 1-3 (RM)
Lindenstraat 19 (RM)
Nieuwebrugsteeg 11 (RM)
Nieuwe Leliestraat 88 (RM)
Nieuwe Spiegelstraat 68 (RM)
Nieuwe Teertuinen 24 (RM)
Nieuwezijds Voorburgwal 62 (RM), niet Van Houten
Nieuwezijds Voorburgwal 72 (RM)
Noordermarkt 22 (RM)
Noordermarkt 37-38-39- 40 (Orde 2) (RM), vormen eenheid
Oude Hoogstraat 23 (RM)
Oudezijds Achterburgwal 35 (RM)
Oudezijds Achterburgwal 66 (RM)
Palmgracht 31 (RM)
Palmstraat 60 (RM)
Prins Hendrikkade 99 (RM)
Prinsengracht 52 (RM)
Prinsengracht 91-93 (nieuwbouw)
Prinsengracht 274 (RM)
Prinsengracht 302 (Orde 2)
Prinsengracht 382 (RM)
Prinsengracht 610 (RM)
Rapenburg 5-7 (RM)
Rechtboomssloot 9 (RM)
Rechtboomssloot 39-41 (RM)
Rechtboomssloot 49 (RM)
Rechtboomssloot 59 (RM)
Rechtboomssloot 77-79 (Orde 2)
Reestraat 10 (RM)
Reestraat 12 (RM)
Reestraat 24-26 (Orde 2) (RM), vormen eenheid
Reguliersgracht 16 (RM)
Reguliersgracht 19 (RM)
Rozengracht 183-185 (RM)
Rozengracht 187-189 (RM)
Rozengracht 191-193 (RM)
Rozenstraat 17-31 (RM), bijzonder ensemble
Rozenstraat 35 (RM)
Rozenstraat 37 (RM)
Rozenstraat 39 (RM)
Rozenstraat 41 (RM)
Rozenstraat 43 (RM)
Rozenstraat 50 (RM)
Rozenstraat 72 (RM)
Spiegelgracht 10 (RM)
Spuistraat 289 (RM)
Stromarkt 5 (Orde 2)
Utrechtsedwarsstraat 58 (RM)
Vijzelstraat 133-135 (Orde 2)
Warmoesstraat 163-Sint Jacobsstraat 1-3
Westerstraat 24 (Orde 2)
Westerstraat 84 (RM)
Westerstraat 138 (RM)
Wolvenstraat 8 (RM)
Zeedijk 27 (RM)
Zeedijk 20-22 (RM), ook gevel Oudezijds Achterburgwal

Advies: Orde 2
Anjeliersstraat 145 (RM)
Barndesteeg 11 (RM)
Bethaniënstraat 2 (RM)
Binnen Vissersstraat 12 (RM)
Blauwburgwal 4 (Orde 2)
Bloemgracht 126 (Orde 3)
Boomstraat 5 (RM)
Boomstraat 7 (RM)
Boomstraat 61 (Orde 3)
Brouwersgracht 37 (RM)
Buiten Brouwersstraat 19 (Orde 2)
Buiten Oranjestraat (RM)
Damrak 6 (RM)
Derde Goudsbloemdwarsstraat 8 (Orde 2)
Dijkstraat 47 (Orde 2)
Eerste Bloemdwarsstraat 16 (Orde 2)
Eerste Boomdwarsstraat 16 (Orde 2)
Eerste Goudsbloemdwarsstraat 13-15 (Orde 2)
Eerste Laurierdwarsstraat 3 (RM)
Eerste Laurierdwarsstraat 25-27 (Orde 2)
Egelantiersgracht 7 (Orde 2)
Egelantiersgracht 34 (Orde 2)
Egelantiersgracht 77 (RM)
Egelantiersgracht 97 (Orde 2)
Gasthuismolensteeg 12 (RM)
Geldersekade 7 (RM)
Geldersekade 35 (RM)
Goudsbloemstraat 41 (Orde 3)
Goudsbloemstraat 50 (Orde 3)
Goudsbloemstraat 53 (Orde 3)
Goudsbloemstraat 85 (Orde 2)
Haarlemmerstraat 115 (Orde 3)
Haarlemmerstraat 142 (Orde 2)
Haarlemmerstraat 188 (Orde 2)
Herengracht 323 (Orde 2)
Herengracht 343 (Orde 2)
Huidenstraat 32 (RM)
Karthuizersstraat 16 (Orde 2)
Karthuizersstraat 18-20 (RM)
Kerkstraat 50-52 (Orde 3)
Kerkstraat 119 (RM)
Kerkstraat 190 (Orde 3)
Kerkstraat 380-382 (Orde 2)
Kerkstraat 404 (Orde 2)
Koningsstraat 35 (Orde 2)
Korjespoortsteeg 4 (RM)
Korjespoortsteeg 14 (RM)
Korte Korjespoortsteeg 6 (Orde 2)
Kromboomssloot 38 (Orde 2)
Kromboomssloot 51 (RM)
Lauriergracht 50 (RM)
Lauriergracht 168 (Orde 2)
Laurierstraat 14-18 (RM)
Laurierstraat 27-29 (RM)
Laurierstraat 36-38 (RM)
Laurierstraat 53 (RM)
Laurierstraat 62 (RM)
Laurierstraat 208-210 (RM)
Laurierstraat 248 (RM)
Lindengracht 336 (Orde 3)
Molensteeg 8-10 (RM)
Nieuwe Doelnstraat 3 (RM)
Nieuwe Herengracht 62 (RM)
Nieuwe Leliestraat 4 (Orde 2)
Nieuwe Leliestraat 63 (RM)
Nieuwe Leliestraat 82 (Orde 2)
Nieuwe Leliestraat 117 (RM)
Nieuwe Looiersstraat 72 (RM)
Oostenburgergracht 37 (RM)
Oude Kennissteeg 4 (RM)
Oude Kennissteeg 7 (Orde 2)
Oudezijds Achterburgwal 51 (RM)
Oudezijds Achterburgwal 221 (RM)
Oudezijds Achterburgwal 225 (Orde 2)
Palmdwarsstraat 4 (Orde 2)
Palmgracht 55 (RM)
Palmgracht 62 (Orde 2)
Prinsengracht 35 (Orde 3)
Prinsengracht 235 (RM)
Prinsengracht 255 (RM)
Prinsengracht 272 (RM)
Rapenburgerplein 4 (Orde 2)
Rokin 68 (Orde 2)
Rozengracht 73 (RM)
Rozenstraat 222 (RM)
Rozenstraat 252-254 (RM)
Singel 406 (RM)
Sint Annenstraat 26 (RM)
Spuistraat 295 (RM)
Staalstraat 12 (RM)
Tuinstraat 16 (RM)
Tuinstraat 69-71 (RM)
Tuinstraat 90 (Orde 2)
Tuinstraat 161 (RM)
Tussen Kadijken 3-13 (RM)
Tweede Laurierdwarsstraat 45 (RM)
Vijzelstraat 55 (RM)
Waterlooplein 361-365 (Orde 2)
Westerstraat 2 (RM)
Westerstraat 49 (Orde 3)
Westerstraat 143 (RM)
Willemsstraat 83 (Orde 2)
Wittenburgergracht 291-293 (RM)
Zanddwarsstraat 9 (RM)
Zeedijk 34 (Orde 2)
Zeedijk 46 (RM)
Zeedijk 54 (RM)
Zeedijk 72 (RM)
Zeedijk 88 (RM)

Literatuur
Walther Schoonenberg. 'De Van Houtenmonumenten. Een reconstructie van de werkwijze van bouwinspecteur Eelke van Houten (1872-1970).' Bulletin KNOB 2012-4: p. 221-231

Laatste wijziging: maart 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]