Digitaal grachtenboek, database van de 17de-eeuwse Amsterdamse grachtengordel

Home

Handelseditie van de ontwerpkaart van de Vierde Uitleg van Daniel Stalpaert uit 1662. Bijgewerkt tot 1695
Kaart van het Unesco-Werelderfgoed, vastgesteld in 2010. In blauw het kerngebied, de grachtengordel; de rest van de binnenstad is bufferzone.

De Amsterdamse grachtengordel heeft altijd zeer tot de verbeelding gesproken. Alhoewel de term zelf een relatief jonge oorsprong heeft, zijn de grachten door de eeuwen heen veel getekend, geschilderd en later ook gefotografeerd. Naast Rome en Venetië behoort Amsterdam tot de meest afgebeelde steden van Europa. Ook verschenen er boeken waarop de complete gevelwanden zijn afgebeeld. In de 17de eeuw was er al een Grachtenboekje, maar het meest beroemd is het Grachtenboek van Caspar Philips uit 1768-1771. In 1978 verscheen het Grachtengidsje van Tim Killiam, in 1991 het Grachtenboek van Paul Spies en in 2013 de opvolger daarvan, De grachten van Amsterdam van Koen Kleijn.

Dit Digitale Grachtenboek, opgezet en onderhouden door Walther Schoonenberg, bestaat uit een database van de gebouwde omgeving van de historische binnenstad en bevat een beeldbank van het exterieur en interieur van de vele monumenten die de Amsterdamse binnenstad rijk is. De nadruk ligt op de Rijks- en gemeentelijke monumenten, in het bijzonder in de grachtengordel, maar beperkt zich daar niet toe. In deze database treft u vooral architectuurhistorische gegevens aan. Hoe oud is een pand? Wat is de bouwstijl? Wie is de architect? Wat zijn de monumentale waarden? De database bestaat uit twee tabellen, objecten en afbeeldingen, kortom tekst en beeld. Aan elk object zoals een woonhuis of een kerk kunnen één of meerdere afbeeldingen zijn toegekend. Gebruik het zoekformulier om informatie te zoeken in de 9604 objecten of in de 14548 afbeeldingen.

Oude Kerk
Oudekerksplein 15

(1309, 16de eeuw)
Zomaar één object uit onze database.
(66 afbeeldingen)

In aanbouw! Aangezien deze database nog in aanbouw is, staan er nog veel onzorgvuldigheden in en ontbreken nog diverse belangrijke gegevens. Er wordt echter aan gewerkt. Regelmatig verschijnt nieuwe tekst en afbeeldingen. Als u onjuistheden aantreft, laat het ons weten! [Recent gewijzigd]
Leer meer van uw monument! Wij doen geheel gratis een verkennend onderzoek naar uw pand, naar de vroegere bewoners, naar de architectuurhistorische waarden, en stellen een beschrijving op. [Contact]

Email this to someone Deel deze pagina!

Copyright © Walther Schoonenberg e.a., 2007-2018
Het is niet toegestaan onze teksten en afbeeldingen zonder toestemming over te nemen.